NAC=Breda wil NAC verzekeren van gezonde toekomst

De aandelen van NAC werden dit voorjaar overgenomen door het lokale investeerderscollectief NAC=Breda, nadat de club eerst in handen leek te vallen van de City Football Group. Maar wat betekent dat precies voor de nabije toekomst van de club? Zeven vragen en zeven antwoorden.

01 juli 2022

Maandenlang was het erg onrustig rondom de toekomst van NAC, nadat de zittende aandeelhouders afgelopen zomer besloten de club te verkopen. Het traject duurde bijna een jaar, maar dit voorjaar was er dan toch de verlossing: een lokale groep ondernemers bereikte een akkoord, tot grote vreugde van veel supporters, die spontaan de clubvlag hesen om het nieuws te vieren. Het wachten is nu nog slechts op de goedkeuring van de KNVB.

Maar in februari was er toch al een deal met de City Football Group, het miljardenconcern uit Manchester en Abu Dhabi?

Bijna, ja. Die deal kon slechts worden geblokkeerd door de zogenoemde stichting NOAD, dat het ‘gouden aandeel’ van NAC beheert. Die stichting bewaakt daarmee statutair de identiteit en de cultuur van NAC – en het had direct grote bezwaren tegen de overname van de CFG, dat van NAC bovenal een handelshuis wilde maken binnen een mondiaal concern van voetbalclubs. NAC zou in die constructie niet alleen zijn ziel kwijtraken, zo oordeelde NOAD, maar ook zijn autonomie.

Maar was er nog wel een alternatief?

Dat kwam er razendsnel. Niet alleen de stichting NOAD was tegen de overname door City, dat gold voor tal van NAC-supporters uit alle geledingen. Een groep lokale ondernemers – stuk voor stuk fanatieke supporters – was meteen stellig: dit kon en mocht niet gebeuren. Het gezelschap kroop bij elkaar in het kantoor van bouwondernemer Karel Vrolijk, studerend op een oplossing die NAC een duurzame toekomst kon bieden. De ondernemers zochten extern hulp bij enkele topspecialisten uit de voetbalwereld, en binnen een handvol dagen lag er een grondig plan op tafel. De essentie: NAC moet weer een helder bestuurbare club worden, die volledig baas is in eigen huis.

Wat houdt dat in dan, dat ‘baas in eigen huis’?

De groep ondernemers achter NAC=Breda wil de club bovenal helpen, structureel en financieel, maar het wil géén zeggenschap over het voetbalbedrijf. Dat houdt in dat de aandelen worden ondergebracht in een zogenoemd STAK, dat beheerd zal worden door een onafhankelijk stichtingsbestuur. Daaronder komt een RvC, die een nieuwe directie benoemt en deze controleert. Dat houdt in dat de nieuwe eigenaren alleen ‘financieel eigenaar’ zijn van de aandelen, het zeggenschap komt volledig bij de club te liggen. Op termijn wil NAC=Breda de aandelen definitief terugbrengen naar de club, óók het financieel eigendom. Het liefst had het dat direct gedaan, maar fiscaal bleek dat niet mogelijk.

Maar dat is toch te mooi om waar te zijn? Hoezo geldt hier niet het aloude gezegde: wie betaalt, bepaalt?

De vijf ondernemers achter NAC=Breda zijn boven alles NAC-supporters. Zij zien deze overname als een maatschappelijke investering: de club NAC is zó belangrijk voor de regio Breda, dat ze de cultuur en identiteit van de club willen waarborgen tot in de verre toekomst. Om NAC ook financieel de nodige slagkracht te geven om de club opnieuw op te bouwen, wordt een partnerfonds opgericht waarin minimaal vijf miljoen zal worden gestort, een bedrag dat de komende tijd alleen nog maar kan groeien. Dat geld wordt aan NAC verstrekt middels een achtergestelde lening tegen een laag rentepercentage. Ook hier geldt: bovenal het clubbelang telt.

Maar als de nieuwe eigenaren geen zeggenschap krijgen, wie gaan de club dan wél besturen?

De nieuwe structuur, en de invulling van de hoogste bestuursposities, krijgt de komende tijd zijn beslag. Namens NAC=Breda is Sebastian Verkuilen aangesteld als procesleider, hij zal met bestuursdeskundige Rob Schaerlaekens en enkele externe specialisten het nieuwe stichtingsbestuur gaan samenstellen. Vervolgens wordt hopelijk snel daarna de nieuwe RvC benoemd, die vervolgens een algemeen directeur zal aanstellen. Belangrijk wordt om deze posities in de juiste volgorde te benoemen: NAC heeft nú de mogelijkheid om de club geheel opnieuw in te richten, feitelijk van de grond af.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar wat gaat er in de komende periode gebeuren met de club?

NAC zal ook komend seizoen moeten presteren. Opnieuw dik 12.000 mensen hebben een seizoenkaart gekocht. Een zeer relevant punt. In dat opzicht is het verre van ideaal dat de overname pas in het voorjaar zijn beslag kreeg, terwijl de KNVB formeel zijn goedkeuring nog moet geven. Juist nu, in de zomer, moet immers de nieuwe selectie worden samengesteld. Ook op operationeel vlak zijn er, zoals altijd, tal van uitdagingen richting het nieuwe seizoen. Om die reden legt NAC=Breda de operationele verantwoordelijk bij het huidige managementteam (MT). Eric Matijsen (commercieel en algemeen), Eric Hellemons (technisch), Edgar Mol (financieel) en Leon Aerssens (facilitair) zullen de korte termijn van de club gaan waarborgen. Of daar nog een interim-manager aan wordt toegevoegd, is op moment van schrijven nog niet bekend. Uiteraard is de lijn met procesleider Verkuilen voortdurend kort, maar namens NAC=Breda richt hij zich in de komende tijd primair op de langere termijn van NAC.

Maar dreigt er dan nu geen overgangsjaar, waarin NAC in het komende seizoen geen serieuze rol van betekenis gaat spelen?

De club blijft ambitieus. Met een nieuwe technische staf en een vernieuwde selectie gaat NAC ook komend seizoen voor het hoogst haalbare. Binnen de reguliere begroting voor komend seizoen behoort NAC, met dank aan zijn ongekend loyale achterban, nog altijd tot de groep toonaangevende clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Maar realisme en geduld zijn ook geboden. NAC maakt deze zomer onmiskenbaar een geheel nieuwe start. De steun van de achterban wordt cruciaal om dat proces te laten slagen: NAC zal zichzelf in veel opzichten opnieuw moeten uitvinden. De plannen daarvoor zijn gedegen en veelbelovend. Met het blokkeren van de City-deal werd NAC internationaal groot nieuws bovendien: het leek wel een sprookje. Maar om dat sprookje echt tot bloei te laten komen, zijn nu vooral eendracht en eensgezindheid geboden. Alleen samen met zijn trouwe supporters, sponsors, echte clubmensen én gedegen professionals wordt NAC straks weer een club om trots op te zijn. Het begin is gemaakt.


Fotografie: Reijer van Kasteren

Lees verder in het nieuwe NAC Zaken magazine

Meer nieuws

Ondernemerscollectief start eigen Skybox

Initiatiefnemers Eric de Jong (Enforce International BV) en Ries Bloks (RS Mirror & RS Online Marketing) hebben vanuit hun eigen zakennetwerk een aantal onde...

16 april 2021 Harry Nac

Rondetafelgesprek: Mindset

Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je medewerkers de juiste mindset hebben? En hoe blijf je zelf fris in je hoofd, waardoor je het bedrijf goed kunt leid...

1 februari 2019

Mini Events versterkt de NAC Business Academy

De NAC Business Academy (afgekort: NBA) neemt, naarmate de start van de competitie nadert steeds meer vorm aan met jonge ondernemers. In dit nieuwe instapmod...

14 juli 2022